Program

Konferencja „Dialog dla Autyzmu w Europie. Zmierzając do integracji społecznej dorosłych osób ze spektrum autyzmu”

8 czerwca 2018 r., Uniwersytet SWPS, sala nr 303 (III piętro), ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

 

Część I

 •   9:15 – 9:50 Rejestracja gości

 • 10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji, przywitanie gości przez Michała Wroniszewskiego – prezesa Fundacji SYNAPSIS

 • 10:10 – 10:40 Prezentacja Partnerów Projektu: Fundacja SYNAPSIS, Polska – Krzysztof Rataj, AS Mentoring Ltd., Wielka Brytania – David Perkins, Latvijas Autisma apvienība, Łotwa – Līga Bērziņa

 • 10:40 – 10:55 Profesjonalne wsparcie osób z autyzmem. Cele i założenia szkoleń dot. pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – Maria Wroniszewska (Fundacja SYNAPSIS)

 • 10:55 – 11:25 Zrozumieć autyzm. Jak pracować z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Międzynarodowe programy szkoleniowe – Renata Werpachowska (Fundacja SYNAPSIS)

 • 11:25 – 11:40 Przerwa kawowa

 

Część II

 • 11:40 – 12:25 Prezentacja wybranych zagadnień z trzech modułów szkoleniowych: Porozumiewanie się jako droga do budowania pozytywnej relacji z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Anna Szostak, Magda Stefańska (Fundacja SYNAPSIS)

 • 12:25 – 13:10 Prezentacja wybranych zagadnień z trzech modułów szkoleniowych: Integracja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na otwartym rynku pracy – David Perkins (ASM)

 • 13:10 – 14:00 Lunch

 

Część III

 • 14:00 – 14:45 Prezentacja wybranych zagadnień z trzech modułów szkoleniowych:
 • Przejście do dorosłości u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Līga Bērziņa (LAA)

 • 14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

 • 15:00 – 16:00 Panel dyskusyjny z udziałem: Sami Niemi z Autism Foundation, Finlandia, David Perkins, dyrektor ASM, Wielka Brytania, Liga Berzina, prezes stowarzyszenia LAA, Łotwa, Krzysztof Osóbka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja poprzez formularz rejestracyjny

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001