Drukuj

Absolwent pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczególnie zainteresowany edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zagadnieniami związanymi z dostępnością uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami. Ma doświadczenie w pracy indywidulanej z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w różnych placówkach edukacyjnych. Obecnie pracuje w Biurze ds. Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m. in. wdrażaniem pilotażowego programu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM.