Krzysztof Osóbka

Absolwent pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczególnie zainteresowany edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zagadnieniami związanymi z dostępnością uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami. Ma doświadczenie w pracy indywidulanej z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w różnych placówkach edukacyjnych. Obecnie pracuje w Biurze ds. Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m. in. wdrażaniem pilotażowego programu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001