Drukuj

Starszy specjalista w Autism Foundation w Finlandii. Przez ostatnie 5 lat zajmował się w Fundacji zarządzaniem personelem, szkoleniami kierowników jednostek, rozwojem rehabilitacji zawodowej, aktywizacją i szkoleniami zawodowymi. Wcześniej pracował jako wicedyrektor w dziale mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a od 2002 r. jako instruktor społeczny. Posiada również doświadczenie w sprzedaży i marketingu usług społecznych. Jest licencjonowanym pracownikiem usług socjalnych z 14-letnim doświadczeniem w planowaniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada tytuł zawodowy z zarządzania i szkolenia ekspertów w zakresie coachingu neuropsychiatrycznego.