Sami Niemi

Starszy specjalista w Autism Foundation w Finlandii. Przez ostatnie 5 lat zajmował się w Fundacji zarządzaniem personelem, szkoleniami kierowników jednostek, rozwojem rehabilitacji zawodowej, aktywizacją i szkoleniami zawodowymi. Wcześniej pracował jako wicedyrektor w dziale mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a od 2002 r. jako instruktor społeczny. Posiada również doświadczenie w sprzedaży i marketingu usług społecznych. Jest licencjonowanym pracownikiem usług socjalnych z 14-letnim doświadczeniem w planowaniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada tytuł zawodowy z zarządzania i szkolenia ekspertów w zakresie coachingu neuropsychiatrycznego.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001