Krzysztof Rataj
Krzysztof Rataj

Pedagog specjalny, absolwent edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki pracy i andragogiki. Od 8 lat związany z Fundacją SYNAPSIS, pracując w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z autyzmem oraz współpracuje z ich rodzinami i opiekunami.  Aktualnie Kierownik zespołu terapeutycznego Ośrodka.Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001