Maria Wroniszewska

Pracuje w Fundacji SYNAPSIS od 1992 r., zaangażowana w działania rzecznicze dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem od blisko 30 lat. Specjalistka ds. włączenia społecznego osób ze spektrum autyzmu. Kierownik Programu Autyzm –System XXI, działającego w celu dostosowania regulacji prawnych do potrzeb osób z autyzmem. Odpowiada za rozwijanie różnych form wsparcia na rzecz osób dorosłych, realizowanych w Fundacji SYNAPSIS. Współpracuje z organizacjami członkowskimi w Autyzm-Polska. Od 6 lat pełni funkcję Sekretarza Prezydium Zarządu międzynarodowej organizacji Autism-Europe. Matka 35-letniego Dominika z autyzmem.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001