Renata Werpachowska
Renata Werpachowska

Magister psychologii i magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Od blisko 25 lat towarzyszy osobom z autyzmem i ich rodzinom, pracując w Fundacji SYNAPSIS. Od 6 lat uczestniczy w realizacji licznych projektów skierowanych do dorosłych i służących ich wsparciu i usamodzielnianiu m.in. w mieszkaniach treningowych, placówkach czy w korzystaniu z dostępu do kultury jak projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych (m.in. na Węgrzech, Słowenii, w Wielkiej Brytanii czy Grecji), podczas których ma okazję obserwować, jak w innych krajach pracuje się z osobami z autyzmem. Uczestniczy również w działaniach Fundacji SYNAPSIS zwiększających świadomość społeczną na temat autyzmu. W swojej pracy stale próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak powinny wyglądać przestrzenie autystyczna i neurotypowa, by w harmonii współistnieć w jednym świecie. Prywatnie ciekawa świata, realizuje się w rodzinie jako żona i mama trójki dzieci.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001