David Perkins
David Perkins

Dyrektor AS Mentoring z Wielkiej Brytani. Ma bogate doświadczenie w zakresie wspierania osób z zespołem Aspergera w zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii i za granicą oraz w szkoleniu, ocenie i doradztwie dla pracodawców i innych organizacji w Wielkiej Brytanii, Europie i USA. 

Od 1983 r. nieprzerwanie pracuje z osobami z autyzmem. Prowadził grupę specjalistycznych placów zabaw w Londynie dla około 1200 dzieci z niepełnosprawnościami, z których około 30% było autystycznych. W latach 2007-2013 pełnił funkcję Dyrektora ds. usług w Prospects - biurze ds. zatrudnienia w National Autistic Society. Ma licencjat z badań operacyjnych na Uniwersytecie w Lancaster oraz certyfikat Otwartego Uniwersytetu w zakresie zarządzania pracą wolontarystyczną. Akredytowany praktyk NLP.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001