Anna Szostak
Anna Szostak

Absolwentka psychologii na Uniwersytetecie SWPS w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W Fundacji SYNAPSIS prowadzi terapię indywidualną i grupową młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy, współprowadzi szkolenia na temat autyzmu.
Pracuje jako psycholog szkolny w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Superwizor metody TEACCH i VIT (Wideotrening Komunikacji), uczestniczka wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie drugiego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001