Magda Stefańska
Magda Stefańska

Pedagog specjalny, absolwentka edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wychowania przedszkolnego oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Doświadczony praktyk w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, od 4 lat terapeutka osób dorosłych z autyzmem w Ośrodku Dom i Praca Fundacji SYNAPSIS w Wilczej Górze.

Wspiera osoby dorosłe w nabywaniu kompetencji zawodowych w jednej z pracowni w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. Ma również doświadczenie w terapii indywidualnej.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001