Prelegenci
David Perkins

Dyrektor AS Mentoring z Wielkiej Brytani. Ma bogate doświadczenie w zakresie wspierania osób z zespołem Aspergera w zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii i za granicą oraz w szkoleniu, ocenie i doradztwie dla pracodawców i innych organizacji w Wielkiej Brytanii, Europie i USA. 

Od 1983 r. nieprzerwanie pracuje z osobami z autyzmem. Prowadził grupę specjalistycznych placów zabaw w Londynie dla około 1200 dzieci z niepełnosprawnościami, z których około 30% było autystycznych. W latach 2007-2013 pełnił funkcję Dyrektora ds. usług w Prospects - biurze ds. zatrudnienia w National Autistic Society. Ma licencjat z badań operacyjnych na Uniwersytecie w Lancaster oraz certyfikat Otwartego Uniwersytetu w zakresie zarządzania pracą wolontarystyczną. Akredytowany praktyk NLP.

Liga Berzina

Prezes stowarzyszenia Latvijas Autisma apvienība, mama trójki dzieci, z których najstarsze jest w spektrum autyzmu. W 2017 r. otrzymała nagrodę państwową "Latvijas lepnums" za pracę na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jej pasją jest tworzenie gier edukacyjnych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w obszarze behawioralnym i komunikacyjnym. 

 

 

 

 

 

Pracuje w Fundacji SYNAPSIS od 1992 r., zaangażowana w działania rzecznicze dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem od blisko 30 lat. Specjalistka ds. włączenia społecznego osób ze spektrum autyzmu. Kierownik Programu Autyzm –System XXI, działającego w celu dostosowania regulacji prawnych do potrzeb osób z autyzmem. Odpowiada za rozwijanie różnych form wsparcia na rzecz osób dorosłych, realizowanych w Fundacji SYNAPSIS. Współpracuje z organizacjami członkowskimi w Autyzm-Polska. Od 6 lat pełni funkcję Sekretarza Prezydium Zarządu międzynarodowej organizacji Autism-Europe. Matka 35-letniego Dominika z autyzmem.

Renata Werpachowska

Magister psychologii i magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Od blisko 25 lat towarzyszy osobom z autyzmem i ich rodzinom, pracując w Fundacji SYNAPSIS. Od 6 lat uczestniczy w realizacji licznych projektów skierowanych do dorosłych i służących ich wsparciu i usamodzielnianiu m.in. w mieszkaniach treningowych, placówkach czy w korzystaniu z dostępu do kultury jak projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych (m.in. na Węgrzech, Słowenii, w Wielkiej Brytanii czy Grecji), podczas których ma okazję obserwować, jak w innych krajach pracuje się z osobami z autyzmem. Uczestniczy również w działaniach Fundacji SYNAPSIS zwiększających świadomość społeczną na temat autyzmu. W swojej pracy stale próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak powinny wyglądać przestrzenie autystyczna i neurotypowa, by w harmonii współistnieć w jednym świecie. Prywatnie ciekawa świata, realizuje się w rodzinie jako żona i mama trójki dzieci.

Krzysztof Rataj

Pedagog specjalny, absolwent edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki pracy i andragogiki. Od 8 lat związany z Fundacją SYNAPSIS, pracując w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób z autyzmem oraz współpracuje z ich rodzinami i opiekunami.  Aktualnie Kierownik zespołu terapeutycznego Ośrodka.Magda Stefańska

Pedagog specjalny, absolwentka edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wychowania przedszkolnego oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Doświadczony praktyk w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, od 4 lat terapeutka osób dorosłych z autyzmem w Ośrodku Dom i Praca Fundacji SYNAPSIS w Wilczej Górze.

Wspiera osoby dorosłe w nabywaniu kompetencji zawodowych w jednej z pracowni w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. Ma również doświadczenie w terapii indywidualnej.

Anna Szostak

Absolwentka psychologii na Uniwersytetecie SWPS w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W Fundacji SYNAPSIS prowadzi terapię indywidualną i grupową młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy, współprowadzi szkolenia na temat autyzmu.
Pracuje jako psycholog szkolny w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Superwizor metody TEACCH i VIT (Wideotrening Komunikacji), uczestniczka wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie drugiego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).

Starszy specjalista w Autism Foundation w Finlandii. Przez ostatnie 5 lat zajmował się w Fundacji zarządzaniem personelem, szkoleniami kierowników jednostek, rozwojem rehabilitacji zawodowej, aktywizacją i szkoleniami zawodowymi. Wcześniej pracował jako wicedyrektor w dziale mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a od 2002 r. jako instruktor społeczny. Posiada również doświadczenie w sprzedaży i marketingu usług społecznych. Jest licencjonowanym pracownikiem usług socjalnych z 14-letnim doświadczeniem w planowaniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada tytuł zawodowy z zarządzania i szkolenia ekspertów w zakresie coachingu neuropsychiatrycznego.

Absolwent pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczególnie zainteresowany edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zagadnieniami związanymi z dostępnością uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami. Ma doświadczenie w pracy indywidulanej z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w różnych placówkach edukacyjnych. Obecnie pracuje w Biurze ds. Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m. in. wdrażaniem pilotażowego programu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001