Drukuj
As Mentoring logotyp

Partner projektu "Train the Trainers" z Wielkiej Brytanii. AS Mentoring (ASM) powstał w 2013 r. w celu zapewnienia specjalistycznego coachingu i wsparcia osobom z zespołem Aspergera. Działalność ma na celu bezpośrednie wsparcie klientów w osiąganiu ich indywidualnego potencjału i ułatwianiu ich integracji społecznej poprzez zatrudnienie. Organizacja współpracuje również z pracodawcami, tworząc miejsca pracy sprzyjające włączeniu społecznemu i osiągnięciu najlepszych praktyk w zakresie różnorodności. Więcej informacji: www.asmentoring.co.uk