AS Mentoring
As Mentoring logotyp

Partner projektu "Train the Trainers" z Wielkiej Brytanii. AS Mentoring (ASM) powstał w 2013 r. w celu zapewnienia specjalistycznego coachingu i wsparcia osobom z zespołem Aspergera. Działalność ma na celu bezpośrednie wsparcie klientów w osiąganiu ich indywidualnego potencjału i ułatwianiu ich integracji społecznej poprzez zatrudnienie. Organizacja współpracuje również z pracodawcami, tworząc miejsca pracy sprzyjające włączeniu społecznemu i osiągnięciu najlepszych praktyk w zakresie różnorodności. Więcej informacji: www.asmentoring.co.ukFundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001