Latvijas Autisma apvienība
Latvijas Autisma apvienība logotyp

Partner projektu "Train the Trainers". Łotewskie stowarzyszenie działające na rzecz osób z autyzmem od 2006 r. Od 2013 r. jako członek Autism Europe. Skupia blisko stu członków zwykłych i ponad 900 członków wspierających. Misją stowarzyszenia jest zapewnienie niezbędnego wsparcia i wiedzy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich najbliższym, zwiększanie świadomości społecznej, nauka samodzielności i integracja osób z ASD poprzez pracę, współpraca z organizacjami, ekspertami i instytucjami zagranicznymi.

LAA działa m.in. w takich obszarach jak: grupy wsparcia dla osób z ASD i rodziców, wsparcie pracowników socjalnych, nauczycieli i innych osób, które pracują z osobami z ASD, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych mające na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, wykłady, konferencje i warsztaty z udziałem specjalistów zagranicznych i krajowych, opracowanie materiałów informacyjnych na tematy, które są ważne i niezbędne dla osób z ASD, opracowywanie wytycznych dla specjalistów pracujących z osobami z ASD, wsparcie i konsultacje zawodowe dla przyszłych ekspertów w zakresie autyzmu, konsultacje i prelekcje dla przedszkoli, szkół, placówek dziennej opieki nad młodzieżą z ASD, konsultacje dla pracodawców, zapewnienie miejsc pracy dla osób z ASD, współpraca z łotewskimi i międzynarodowymi uniwersytetami, ośrodkami szkoleniowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, organizacja wolontariatu, współpraca i udzielanie konsultacji instytucjom państwowym i samorządowym, placówkom dziennej opieki, badania. Więcej informacji: www.autisms.lv

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001