Fundacja SYNAPSIS
Fundacja SYNAPSIS

Lider projektu "Train the trainers - edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Fundacja SYNAPSIS od prawie 30 lat niesienie profesjonalną pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowuje systemowe zmiany, które podnoszą jakość ich życia. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób z autyzmem. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej drugiego roku życia w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada.

Fundacja realizuje zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości życia dzieci i osób dorosłych z autyzmem w Polsce. Od 1998 roku przewodniczy Porozumieniu AUTYZM-POLSKA zrzeszającemu ponad 50 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem.

Od 2003 roku przy Fundacji działa Rzecznik Praw Osób z Autyzmem. Fundacja prowadzi także poradnictwo informacyjno-prawne dla rodzin osób z autyzmem oraz osób, które zawodowo stykają się z problemem autyzmu (nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, kuratorów, lekarzy i innych). Fundacja realizuje działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach projektów realizowanych przez Fundację powstają modelowe rozwiązania łączenia terapii z pracą zawodową oraz wprowadzania osób z autyzmem na otwarty rynek pracy. Podopieczni Fundacji mogą liczyć na wsparcie psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego oraz przeszkolenie zawodowe. Fundacja prowadzi też Pracownię Rzeczy Różnych - pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, która zatrudnia 24 osoby z autyzmem. Przy Fundacji działa Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne - pierwsza w województwie mazowieckim placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadząca intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 6 lat.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001