Z autyzmu się nie wyrasta
osoba pracująca w Pracowni Rzeczy Różnych

W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uzyskują wsparcie odpowiednie do swoich potrzeb  jedynie do czasu  ukończenia szkoły. W okresie wchodzenia w dorosłość i w późniejszym życiu dorosłym brakuje dla nich rozwiązań systemowych w dostępie do edukacji, psychoedukacji oraz wsparcia w samodzielnym życiu. Systemy pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacji ustawicznej nie uwzględniają tej grupy dorosłych osób jako grupy wymagającej specjalistycznego wsparcia. Tak jakby autyzm był zaburzeniem, z którego można wyrosnąć. Z tego względu stan psychiczny i funkcjonowanie społeczne osób z autyzmem w okresie dorosłości często ulega znacznemu pogorszeniu. Rozpoczynając współpracę z partnerami z Łotwy i Wielkiej Brytanii wiedzieliśmy, że jest dużo do zrobienia. Na Łotwie autyzmu nie diagnozowano w czasach sowieckich, a w 20 lat po odzyskaniu niepodległości profesjonaliści wciąż mają problemy z rozpoznaniem tego zaburzenia. Osoby z autyzmem są klasyfikowane jako umysłowo chore lub ze schizofrenią, co uniemożliwia właściwy przebieg dalszej terapii. W Wielkiej Brytanii, choć podejmuje się wiele działań mających ułatwić osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy, pracownicy agencji pośredniczących w zatrudnianiu nie mają wystarczającej wiedzy na temat potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Zdecydowaliśmy, że trzeba zacząć od początku – od odpowiedniego przygotowania kadry profesjonalistów. Tak zrodził się projekt Train the Trainers – edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”.
Podczas konferencji „Dialog dla autyzmu w Europie” wraz z organizacją Latvijas Autisma apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd. z Wielkiej Brytanii zaprezentujemy efekt naszej dwuletniej pracy – program innowacyjnych 3-modułowych szkoleń dla osób, które pracują z osobami z autyzmem lub też mogą w pracy się z nimi zetknąć. 

Naszą propozycję szkoleń opracowaliśmy w oparciu o trzy główne pytania – tematy modułów szkoleniowych: 

1.Czym jest spektrum autyzm i jak opowiedzieć o nim od A do Z? – jako szkolenie podstawowe, wprowadzające w problematykę ASD

2. Jak pracować z osobami tzw. wysoko-funkcjonującymi, tak by wspierać je w pokonywaniu barier i zwiększać satysfakcję z funkcjonowania społecznego? Jak uczyć je samodzielności i wspierać je w włączaniu społeczno-zawodowym?

3. Jak profesjonalnie wspierać osoby z głębokimi zaburzeniami autystycznymi, często połączonymi z niepełnosprawnością intelektualną? Jak w oparciu o mocne strony uczyć osoby z autyzmem samodzielności?

 

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie psychologów, andragogów,  terapeutów, trenerów umiejętności społecznych, trenerów pracy, asystentów osób z niepełnosprawnościami, pracowników środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, pracodawców, a także wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001